Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Beztvarec krovitý beztvarec krovitý v atlase inváznych rastlín

beztvarec krovitý Amorpha fruticosa

Autor:
Matúš Kováč
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
8. júna 2017 18:10
Poznámka:

Ten istý ker, ktorý sme pridali v máji, teda zhruba po 3 týždňoch. Riedky, asi 1,5 m vysoký a široký. Listy zložené, perovité. Ker je pekný, súkvetia strapce, kvety fialové.

Fotografia  druhu  Beztvarec krovitý