Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Matúš Kováč
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
2. júna 2017 16:46
Poznámka:

Strom vysoký asi 10 m, koruna nepravidelná, biele voňavé kvety v strapcoch. Zložené perovité listy.

Fotografia  druhu  Agát biely