Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Beztvarec krovitý beztvarec krovitý v atlase inváznych rastlín

beztvarec krovitý Amorpha fruticosa

Autor:
Mgr. Silvia Malegová
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
22. mája 2017 19:15
Poznámka:

Ker, pomerne riedky s nepárno perovitými listami

Fotografia  druhu  Beztvarec krovitý