Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jeleň lesný  jeleň lesný v atlase živočíchov

jeleň lesný Cervus elaphus

Autor:
Ema Kolejová
Skupina:
Lesná Sparta
Zachytené dňa:
16. júla 2014 19:23
Fotografia  druhu  jeleň lesný