Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Javorovec jaseňolistý javorovec jaseňolistý v atlase inváznych rastlín

javorovec jaseňolistý Negundo aceroides

Autor:
Mgr Krisztina Takács
Skupina:
Bociany
Zachytené dňa:
23. novembra 2016 11:30
Poznámka:

Javorovec jaseňolistý

Fotografia  druhu  Javorovec jaseňolistý