Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Mgr Krisztina Takács
Skupina:
Bociany
Zachytené dňa:
23. novembra 2016 11:27
Poznámka:

Hviezdnik ročný

Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný