Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Mgr Krisztina Takács
Skupina:
Bociany
Zachytené dňa:
23. novembra 2016 11:15
Poznámka:

Agát biely

Fotografia  druhu  Agát biely