Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Javorovec jaseňolistý javorovec jaseňolistý v atlase inváznych rastlín

javorovec jaseňolistý Negundo aceroides

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
27. októbra 2016 11:09
Fotografia  druhu  Javorovec jaseňolistý