Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Kustovnica cudzia kustovnica cudzia v atlase inváznych rastlín

kustovnica cudzia Lycium barbarum

Autor:
Bianka Csermák
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
25. októbra 2016 8:31
Fotografia  druhu  Kustovnica cudzia