Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Vivien Valaska
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
25. októbra 2016 8:32
Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný