Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pavinič päťlistý pavinič päťlistý v atlase inváznych rastlín

pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia

Autor:
Dorka Szarka
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
25. októbra 2016 8:54
Fotografia  druhu  Pavinič päťlistý