Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Mgr. Silvia Malegová
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
27. novembra 2016 11:36
Poznámka:

Listnatý ker, perovité listy, pilkovitý okraj, kužeľové karmínové súkvetie, konáre jemne chĺpkaté

Fotografia  druhu  Sumach pálkový