Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Barbora Golisová
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
8. septembra 2016 13:35
Fotografia  druhu  Sumach pálkový