Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
7. septembra 2016 13:15
Poznámka:

Zlatobyľ sa už niekoľko rokov rozrastá na kraji cesty vedúcej popri rúbanisku.

Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská