Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pavinič päťlistý pavinič päťlistý v atlase inváznych rastlín

pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
11. októbra 2016 13:47
Poznámka:

Pavinič sme videli v záhradách, kde slúžil ako „tienidlo“v al­tánkoch. Tento exemplár sme objavili na slnečnom kraji lesa.

Fotografia  druhu  Pavinič päťlistý