Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
3. októbra 2016 13:29
Poznámka:

Rastlina bola objavená v záhrade. Bol tam len jeden exemplár.

Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný