Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka malokvetá netýkavka malokvetá v atlase inváznych rastlín

netýkavka malokvetá Impatiens parviflora

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
14. septembra 2016 14:30
Poznámka:

Tienistý kraj lesa, na niektorých miestach úplne vytlačila papraď .

Fotografia  druhu  Netýkavka malokvetá