Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
22. septembra 2016 13:08
Poznámka:

Mladé rastlinky vyrastajú neďaleko pňa po vyťatom starom agáte.

Fotografia  druhu  Agát biely