Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Andrej Paštrnák
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
20. septembra 2016 15:00
Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá