Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
20. septembra 2016 14:38
Poznámka:

Dozreté semená netýkavky vystreľujú do širokého okolia.

Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá