Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Lupina mnoholistá lupina mnoholistá v atlase inváznych rastlín

lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus

Autor:
Lenka Ondrášiková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
24. júna 2016 13:37
Fotografia  druhu  Lupina mnoholistá