Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Tomáš Kormančík
Skupina:
traja prieskumníci
Zachytené dňa:
24. septembra 2016 16:52
Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný