Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Tomáš Kormančík
Skupina:
traja prieskumníci
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 15:31
Fotografia  druhu  vrabec poľný