Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Barbora Frniaková
Skupina:
traja prieskumníci
Zachytené dňa:
24. septembra 2016 16:02
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná