Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Bc. Milana Gibová
Skupina:
Orlíček2
Zachytené dňa:
15. novembra 2016 15:40
Poznámka:

Agát biely je mohutný strom, ktorý v tomto období už nemá lístie.Je vysadený pri ceste spoločne s pagaštanom konským. V období kvitnutia, v korune tohto stromu, počuť výrazný bzukot včiel.

Fotografia  druhu  Agát biely