Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Bc. Milana Gibová
Skupina:
Orlíček2
Zachytené dňa:
11. novembra 2016 10:36
Poznámka:

Ker sa nachádza blízko pri ceste.

Fotografia  druhu  Sumach pálkový