Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Bc. Milana Gibová
Skupina:
Orlíček2
Zachytené dňa:
10. novembra 2016 14:14
Poznámka:

V tejto lokalite sa nachádza aj vzácnejší rastlinný druh „Sumach pálkový“, ktorý je už pripravený na zimný odpočinok.

Fotografia  druhu  Sumach pálkový