Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Mgr. Marta Stasinkova
Skupina:
Zborovskí žiaci
Zachytené dňa:
27. septembra 2016 13:37
Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá