Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Ježatec laločnatý ježatec laločnatý v atlase inváznych rastlín

ježatec laločnatý Echinocystis lobata

Autor:
Mgr. Marta Stasinkova
Skupina:
Zborovskí žiaci
Zachytené dňa:
27. septembra 2016 14:00
Fotografia  druhu  Ježatec laločnatý