Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Lupina mnoholistá lupina mnoholistá v atlase inváznych rastlín

lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
biológovia
Zachytené dňa:
15. októbra 2016 11:00
Fotografia  druhu  Lupina mnoholistá