Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
biológovia
Zachytené dňa:
15. októbra 2016 11:17
Poznámka:

umelo vysadaný v záhradkárskej oblasti

Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný