Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
biológovia
Zachytené dňa:
8. novembra 2016 9:10
Poznámka:

Umelo vysadený popri ceste.

Fotografia  druhu  Agát biely