Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pavinič päťlistý pavinič päťlistý v atlase inváznych rastlín

pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
biológovia
Zachytené dňa:
11. októbra 2016 20:05
Poznámka:

v záhrade na plote

Fotografia  druhu  Pavinič päťlistý