Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Lupina mnoholistá lupina mnoholistá v atlase inváznych rastlín

lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus

Autor:
Nikola Sňahničanová
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 10:04
Fotografia  druhu  Lupina mnoholistá