Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Nikola Sňahničanová
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 9:09
Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská