Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  iskerník ilýrsky iskerník ilýrsky v atlase rastlín

iskerník ilýrsky Ranunculus illyricus

Autor:
Nikola Sňahničanová
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 9:46
Fotografia  druhu  iskerník ilýrsky