Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vres obyčajný vres obyčajný v atlase rastlín

vres obyčajný Calluna vulgaris

Autor:
Nikola Sňahničanová
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 10:00
Fotografia  druhu  vres obyčajný