Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Mgr. Darina Bergmannová
Skupina:
Zelení detektívi
Zachytené dňa:
19. októbra 2016 15:07
Poznámka:

Približne 70 cm vysoká bylina, rastie v trsoch. Z byle vyrastajú striedavé kopijovité listy. Súkvetie je chocholíkatá metlina.

Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská