Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Mgr. Silvia Malegová
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
18. októbra 2016 15:15
Poznámka:

strom alebo ker z čelade bôbovité, listy zložené, perovité, koruna nepravidelná

Fotografia  druhu  Agát biely