Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 14:05
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná