Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  guľôčka bodkovaná guľôčka bodkovaná v atlase rastlín

guľôčka bodkovaná Globularia punctata

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 9:48
Poznámka:

bodliak veľký – nie je v zozname

Fotografia  druhu  guľôčka bodkovaná