Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  rebríček bertrámový rebríček bertrámový v atlase rastlín

rebríček bertrámový Achillea ptarmica

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 9:47
Fotografia  druhu  rebríček bertrámový