Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
Ďatelinky
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 10:25
Fotografia  druhu  Agát biely