Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Mgr. Silvia Malegová
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
1. októbra 2016 14:00
Poznámka:

Asi 1 m vysoká rastlina so žltými kvetmi v súkvetiach úbor. Listy jednoduché, kopijové Foto Matúš Kováč

Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská