Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pajaseň žliazkatý pajaseň žliazkatý v atlase inváznych rastlín

pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 13:31
Fotografia  druhu  Pajaseň žliazkatý