Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Ježatec laločnatý ježatec laločnatý v atlase inváznych rastlín

ježatec laločnatý Echinocystis lobata

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 10:07
Fotografia  druhu  Ježatec laločnatý