Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
8. septembra 2016 18:48
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná