Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
2. októbra 2016 10:40
Fotografia  druhu  Agát biely