Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
2. októbra 2016 10:20
Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá