Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
4. februára 2016 0:00
Poznámka:

kačica divá

Fotografia  druhu  kačica divá